+421 903 132 896 info@akhora.sk

  • Obchodné pravo

    Obchodné pravo

Právne poradenstvo v oblasti obchodného práva tvorí silnú stránku pôsobenia našej advokátskej kancelárie. V rámci obchodného práva poskytujeme najmä nasledovné právne služby:

- príprava a pripomienkovanie zmlúv

- právne analýzy

- zastupovanie v súdnych konaniach

- vymáhanie pohľadávok (mimosúdne a súdne vymáhanie, vrátane exekučných konaní)

- zakladanie obchodných spoločností (s.r.o., akciové spoločnosti, v.o.s., k.s.) a družstiev

- prevody obchodných podielov

- zmenové zápisy v Obchodnom registri

- predaj podniku (časti podniku)

- zlúčenia, splynutia obchodných spoločností (fúzie)

- rozdelenie obchodných spoločností

- likvidácie obchodných spoločností

- ochrana proti nekalej sútaži v podnikaní

- franchisingové zmluvy

- náhrada škody a iné