+421 903 132 896 info@akhora.sk

  • Pracovné právo

    Pracovné právo

- príprava pracovných zmlúv a dohôd podľa Zákonníka práce

- príprava pracovných poriadkov a iných interných pracovnoprávnych predpisov

- zastupovanie v pracovnoprávnych súdnych sporoch

- právne riešenia pri ukončení pracovných pomerov