+421 903 132 896 info@akhora.sk

  • Vymáhanie pohľadávok

    Vymáhanie pohľadávok

Právne služby v oblasti vymáhania pohľadávok tvoria jednu z najsilnejších oblastí pôsobenia našej advokátskej kancelárie. V rámci vymáhania pohľadávok poskytujeme najmä nasledovné právne služby:

- mimosúdne a súdne vymáhanie pohľadávok

- právne zastúpenie v súdnych konaniach (podanie návrhu na vydanie platobného rozkazu, zastúpenie na pojednávaniach, atď.)

- zastupovanie v exekučných konaniach (podanie návrhu na vykonanie exekúcie, atď.)

- komplexná správa pohľadávok, upomienkovanie dlžníkov

- právne analýzy v oblasti vymáhania pohľadávok

- spisovanie právnych úkonov týkajúcich sa pohľadávok a zabezpečenia pohľadávok (záložné zmluvy, spisovanie splátkových kalendárov a pod.)