+421 903 132 896 info@akhora.sk

  • Občianské právo

    Občianské právo

Právne poradenstvo v oblasti občianskeho práva tvorí jednu z hlavných oblastí pôsobenia našej advokátskej kancelárie. V rámci občianskeho práva poskytujeme najmä nasledovné právne služby:

- príprava a pripomienkovanie zmlúv

- zastupovanie v súdnych konaniach

- náhrada škody na zdraví (bolestné a staženie spoločenského uplatnenia)

- ochrana osobnosti a náhrada nemajetkovej ujmy

- zakladanie občianskych združení

- ochrana spotrebiteľa (spotrebiteľské zmluvy)

- právne analýzy

- a iné