+421 903 132 896 info@akhora.sk

  • Súdne konania

    Súdne konania

Naša advokátska kancelária poskytuje komplexné právne služby v oblastí súdnych konaní. V rámci konaní pred súdmi poskytujeme najmä nasledovné právne služby:

- podávanie žalôb, návrhov na začatie konania, návrhov na vydanie platobného rozkazu

- právne zastúpenie na pojednávaniach

- podávanie odporov proti platobným rozkazom

- podávanie odvolaní, dovolaní, návrhu na obnovu konania

- podávanie ústavných sťažností, zatupovanie pred Ústavným súdom SR

- právne zastúpenie pred Európskym súdom pre ľudské práva