+421 903 132 896 info@akhora.sk

  • Právo duševného vlastníctva a právo IT

    Právo duševného vlastníctva a právo IT

- prihlasovanie ochranných známok, patentov

- autorské právo, vrátane softvérového práva (právo IT)

- príprava zmluvnej dokumentácie týkajúcej sa práva duševného vlastníctva (licenčné zmluvy a pod.)

- zastupovanie klienotv v sporoch proti narušeniu práv k duševnému vlastníctvu

- ochrana know-how a spory týkajúce sa obchodných mien podnikateľov