+421 903 132 896 info@akhora.sk

  • Neziskové organizacie

    Neziskové organizacie

- zakladanie občianskych združení, nadácii, neziskových organizácii

- vypracovanie stanov a zakladateľských listín

- zastupovanie v registrovom konaní

- konanie valných zhromaždení

- odvolanie/vymenovanie štatutárnych orgánov alebo členov dozornej rady

- vypracovanie zmlúv pre neziskové organizácie/občianske združenia

- zrušenie občianskych združení, nadácii, neziskových organizácii